Close search

Пресконференция “Устойчиво развитие на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство”

Пресконференция “Устойчиво развитие на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство” Пресконференция “Устойчиво развитие на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство” Photo credit sticker 2f081510d9ec8c4cb73e1aeb055b0235c8dcc21f20ef27de7a1a88dadc771583

На 20 май 2013 г. в гр. Добрич, адрес: ул. България, № 3, вход южен, сграда на ТПП – Добрич, етаж 1, конферентна зала се проведе първата пресконференция за представяне на проект BG161PO003-2.4.01-0021-C0001 “Устойчиво развитие на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № К-02-11/26.07.2012 г.

В рамките на събитието беше представен новоизграденият клъстер “Кулинарни изкуства и гостоприемство”, обединяващ интересите на над 10 организации от Североизточна България с доказан опит в областта на туризма и услугите, сред които Висше училище „Международен колеж”, Кулинарна Академия HRC, профилирана гимназия по туризъм ПГТП „Райко Цончев“, туроператорска агенция „Е-турс“ и редица други фирми, заети в туристическия сектор и кулинарния бранш. Клъстерът е създаден под формата на сдружение с нестопанска цел с наименование – Асоциация “Кулинарни изкуства и гостоприемство” (АКИГ), а неговата основна мисия е да подкрепя създаването и предлагането на продукти и услуги в областта на кулинарията и производството на висококачествени хранителни продукти в духа на българските традиции и следвайки световните тенденции. Целта на клъстера е да наложи българската кухня като уникална туристическа атракция и да подпомага развитието на кулинарен туризъм в България с висока добавена стойност.

По време на пресконференцията беше представен и проект BG161PO003-2.4.01-0021-C0001 “Устойчиво развитие на клъстер „Кулинарни изкуства и гостоприемство”, който кулинарният клъстер реализира в момента. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие“ и от националния бюджет на Република България. Чрез него Клъстер „кулинарни изкуства и гостоприемство“ осигурява финансирането на дейности, насочени към изграждане и повишаване на капацитета на административното тяло на клъстера и привличане на нови членове, както и разширяване на дейността му, в размер на 313 245,00 лв., от които безвъзмездна финансова помощ – 240 883,25 лв. и осигурено от членовете на клъстера самофинансиране в размер на 72 361,75 лв.

Дейностите по проекта се реализират в рамките на два компонента от процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Компонент 1: „Изграждане и подкрепа за административното тяло на клъстера”:

Дейност 1. Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера – в рамките на тази дейност са изградени вече два офиса на клъстера в град Добрич, на адрес ул. България, № 3, вход страничен, ет. 1, а също така са назначени и 4 експертни лица, които да обслужват общите клъстерни дейности.
Дейност 2. Повишаване капацитета на управителното и административното тяло на Клъстер “Кулинарни изкуства и гостоприемство” – за тази цел назначените 4-ма служители взеха участие в специализирано професионално обучение, както и в семинари в рамките на регионални и национални панаири и изложения в областта на кулинарията и туризма.
Дейност 3. Обмяна на опит и добри практики – за тази цел бяха осъществени контакти и организирано посещение на място, с цел обучение на управленския персонал на клъстера, обмен на опит и добри практики, в сходни на кулинарния клъстер структури от световно известния винопроизводствен регион Токай в Унгария. В следващите месеци предстои да се проведат такива срещи с местни клъстери и сдружения, които развиват национални кулинарни дестинации и в България, в регион Тоскана (Италия) и в регион Бордо (Франция).
Дейност 4. Визуализация и публичност на проекта – освен провеждането на регулярни пресконференции за представяне и отбелязване напредъка на проекта, в рамките на тази дейност ще бъдат изработени също така и информационни табели, листовки, публикации, както и регулярен електронен бюлетин с актуална информация, който ще бъде разпространяван сред фирми, организации, регулиращи институти, потребители и други заинтересовани страни в сферата в туризма и кулинарията.
Дейност 5. Външен одит на проекта. Дейността включва осъществяването на независим одит на проекта, гарантиращ законосъобразното, целесъобразното и ефективно разходване на безвъзмездната финансова помощ.

Компонент 2: „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат, и дейности за привличане на нови членове в клъстера”

Дейност 1. Разработване на Интернет страница на клъстера с онлайн резервационна система и виртуални кулинарни турове. Интернет страницата ще дава възможност за директни резервации и заплащане на услуги, предоставяни от членовете на клъстера. Виртуалните турове ще включват обекти на членовете на клъстера (както и на други организации с интерес към кулинарията), в различни тематични комбинации според спецификата на кулинарната продукция – винен тур, добруджанска кухня, черноморска кухня, курсове по готварство за любители и др. 
Дейност 2. Проучване на пазара и разработване на маркетингова стратегия на клъстер “Кулинарно изкуство и гостоприемство” - предстои да се разработи маркетинговата стратегия на клъстера с акцент върху съвременните техники на електронната търговия и електронния маркетинг за повишаване пазарния дял на фирмите-членове на клъстера и промоциране на кулинарния туризъм. Маркетинговата стратегия ще включва и портфолио от услуги, които клъстера да предлага на членовете си с цел подобряване на пазарната им позиция при използване предимствата на кооперирането и електронната резервационна система.
Дейност 3. Разработване на рекламна стратегия и визия на клъстера, насочена както към вътрешния пазар, така и за международния пазар – в процес на разработване е рекламната стратегия, в резултат на което ще бъде изработена обща визия за идентичност на клъстера, лого и рекламно послание, които да идентифицират неговите членове под един общ разпознаваем бранд.
Дейност 4. Изработване на информационни и рекламни материали - табели за обозначаване на клъстерните членове, плакати, рекламен каталог, представящ дейността на клъстера и неговите членове.
Дейност 5. Организиране и провеждане на четири еднодневни информационни събития в Североизточна България с цел популяризиране дейността на клъстера, привличане на нови членове и дискутиране на теми като ресторантьорство и кулинария, производство на кулинарна продукция и хранително-вкусова промишленост, кулинарен туризъм, здравословно хранене и култура на храненето и др.
Дейност 6. Организиране на национална конференция на тема “Кулинарията и гостоприемството – фактор за успешно развитие на туризма”. Конференцията ще се проведе в град Добрич и за участие в нея са поканени представители на клъстерните членове, представители на туристически клъстери на национално ниво, представители на регулиращи институти в областта на туризма и кулинарията, браншови организации на хотелиери и ресторантьори, туроператори, учебни заведения, подготвящи кадри в областта на туризма и др.
Дейност 7. Организиране и провеждане на международно кулинарно изложение в гр. Добрич, което да демонстрира богатството и важната роля на кулинарията за успешното развитие на сферата на туризма, да даде възможност за фирмени презентации на членовете на клъстера и други фирми в доказан опит в кулинарните изкуства.
Дейност 8. Участие в регионални, национални и международни изложения в областта на туризма и кулинарията с цел популяризиране дейността на клъстера – предвидено е участие в три национални (Варна, Русе и Пловдив) и три международни (Гърция, Унгария и Румъния) специализирани туристически изложения.

0 Коментара

  1. Няма коментари.
    Бъди първия коментирал! Вход Регистрация Влез с Facebook
Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност